7/5/08

goto80 - bull i bit

  `.
< `\. '\ :. `. `. < `\. '\ :. `. `\ `:. `. `-. `. `+. `:. `. __.===: `\
`:. `. `-.
`. `+.
`.
< `\. '\ :. `. `\ `:. `. `-. `. __.===: `. __.===:

goto80 - bull i bit

No comments: